vilka är vi?

Gården

Bonden Lars Samuel Karlsson köpte Gästgivars Gård i slutet av 1800 talet. Det här blev början på ett nytt ägarskap för Gästgivars fast nu inom vår släkt. Namnet Gästgivars kommer från att gården har varit ett gästgiveri under lång tid. Resandet utvecklades under början av 1900 talet vilket innebar att gästgiveriet inte längre behövdes och den verksamheten lades ner runt 1920.

Gården hade från början ca 16 ha åkermark och 50 ha skog och utöver det ca 12 ha beten. På den tiden var det här en normalstor gård. Numera är den odlade arealen ungefär 70 ha, vilket är normalt på Åland nu.

Vi producerar för närvarande spannmål, oljeväxter och lök. Spannmålet och oljeväxterna levererar vi till uppköpare och även direkt till andra gårdar. För att få bra kvalitet har gården egen spannmålstork och lager men även ett lager för lök. Löken leveras sedan till ÅTH för hantering och distribution efter den är torkad.

error: Content is protected !!