vilka är vi?

Gården

Gästgivars Gård köptes i slutet av 1800 talet av Lars Samuel Karlsson och det blev början på ett nytt ägarskap för Gästgivars inom vår släkt. Namnet Gästgivars härrör från att här har varit gästgiveri under lång tid. Gästgiveriet slutade omkring år 1920 när kommunikationer utvecklades och gästgiveritjänster inte längre behövdes. Gården hade från början ca 16 ha åkermark och 50 ha skog och ca 12 ha beten. Numera är den odlade arealen ungefär 70 ha.

Produktionen på gården är för närvarande inriktad på spannmål och oljeväxter samt lök. Spannmålen och oljeväxterna levereras direkt till uppköpare efter torkning i egen torkanläggning och löken levereras till ÅTH för hantering och distribution efter egen torkning och lagring.