Produktion

Produktion

Lök

Gården producerar matlök för ÅTH. Vi odlar både rödlök och vanlig gullök och använder vår egen löktork och lager i produktionen.

Odlingen följer kvalitetskraven som satts enligt kraven för Kvalitetsgård enligt Inhemska Trädgårdsprodukter och vår produktion och hantering är auditerad. Löken säljs på den inhemska marknaden där uppköpare ställer kvalitetskrav och spårbarhetskrav, vilket gör att odlarna behöver visa att dom har dokumentationen som krävs. En godkänd auditering är också kravet för att använda hjärtbladsmärket för inhemska produkter på förpackningar och marknadsmaterial. Märket är välkänt på den finska marknaden och garanterar goda produktionsmetoder.

Produktion

Potatis

Gården producerar potatis för chips production till Orklas fabrik i Haraldsby.

Produktion

Spannmål

Gården producerar spannmål som säljs både som kvarnvara och som foder. Vi odlar foderkorn, fodervete och kvarnvete men även grynhavre.

Produktion

Oljeväxter

Gården producerar raps för oljeproduktion i inhemsk tillverkning av rapsolja.

error: Content is protected !!