Gödsling

Tjänster

Gödselspridning

För att garantera att tillväxten i grödan blir jämn och bra på hela fältet så behöver man använda både sektionsavstängning och variabel giva vid spridning av konstgödsel. Sektionsavstängningen använder GPS för att minimera överlapp och glapp i spridningen och en variabel giva använder skördekartering eller biomassa mätning för att avgöra vilka delar av fältet som behöver mer eller mindre gödning. 

Vi använder oss av at.farm tjänsten från Yara för att mäta biomassa på fältet precis innan spridning. Fältet delas in i 20 meters rutor och varje ruta får sin tilldelning och detta kontrolleras automatiskt av traktorns GPS system.

Variabel giva

Satellit bilder mäter var 3:e dag biomassan på åkern och dessa kartor kan användas för att jämna ut tillväxten på åkern så att skörden sedan mognar jämnt och tillväxten blir jämn över hela fältet.

Sektionsavstängning

GPSen håller koll på vilka sektioner av spridningen (7 st sektioner) som redan har fått gödsling och stänger av de delarna som inte behöver mer. På så sätt minimeras överlapp och övergödsling. Detta sparar pengar och minimerar även liggsäd och andra problem med produktionen.

error: Content is protected !!