KVÄVEMÄTNING

Tjänster

Kvävemätning

Kvävemätning i fält och växande gröda är ett bra sätt att på ett tidigt stadium identifiera kvävebrist i växten som kan ge stort skördebortfall och även riskera sjukdomar. En frisk och bra tillväxt ger en bra skörd i ett bestånd som inte lider av näringsbrist.

Kvävemätning

Med Yara Irix så kan man med hjälp av mobilen och en N tester få spannmålens aktuella behov av N. Appen uppdateras med statistisk information från Yara baserat på deras välkända N sensor teknik.

N tester

Med N testern så gör man prover på bladen för att få fram växtens kväve behov och efter testerna så visas resultatet i appen och kan ge en bra vägledning till hur mycket kompletteringsgödsling som behöver göras.

Vilka är fördelarna?

error: Content is protected !!