Har ni spannmål i växtföljden?

Tjänster

Har ni spannmål i växtföljden?

Är ni grönsaksodlare, potatisodlare eller odlar andra specialgrödor och har spannmål i växtföljden? Ni kanske har gjort stora investeringar i era primära odlingar men måste ändå ha spannmålsodling för växtföljden. Då kan ofta spannmålsodlingen vara ett problem om man saknar utrustning för att effektivt odla spannmål? 

Vi kan hjälpa Er med olika typer av lösningar från problemfri arrende, både på kort och längre sikt men även andra lösningar för odling och skörd. Vi kan säkert hitta en bra lösning för just Era behov.

Alternativ

Långtidsarrende

Vi arrenderar er mark på längre tid för odling på er gård. Vi tar ett helt ansvar för odlingen i ett längre tidsperspektiv. Ger ekonomisk trygghet och lånsiktighet.

Korttidsarrende

Vi arrenderar åkrar eller skiften för kortare tid som ingår i den rotation ni har för växtföljden på er gård.
Vi tar ansvar för hela odlingen från sådd till skörd och avsalu för spannmålsodlingen. Efter avtalet slut så återgår åkern/åkrarna till er normala odling alternativt så byts skiften.

Entreprenad

Vill ni själva ha ansvaret för odlingen kan vi hjälpa till med att effektivera arbetet. Vi kan hjälpa till med det flesta viktiga maskin intensiva delarna under odlingssäsongen. Vi har även teknik för att mäta gödningsbehov och sprida gödsel enligt grödans specifika behov vid varje givet tillfälle.

Hör gärna av er för en diskussion om hur vi kan lägga upp något som skulle passa er verksamhet. Slå en signal eller skicka ett meddelande, våra kontaktuppgifter finns på kontakt sidan. 

error: Content is protected !!