Tröskning

Tjänster

Tröskning

Tröskning med Claas Tucano 420 med APS dubbelcylinder för hög kapacitet och bra halmkvalitét. Bordet är 5,60m med bordvagn ger en bra kapacitet på fälten. Halmen kan hackas eller lämnas för senare balning enligt Era behov. 

5,60m bord med bordvagn

Cerio bordet skär 5,60 per drag och har en justerbar botten för olika förhållanden. Bordet kopplas på tröskan från en bordvagn vid åkern och transporteras på vagnen.
Bordet har höjdautomatik och automatik för justering i sidoled för jämn stubbhöjd.

7500 liters tank

Tröskan är utrustad med en 7500 liters tank och ett rör för tömning som är tillräckligt högt för att gå över normala vagnar. Tömningshastigheten är 90 l/s.

APS dubbel tröskcylinder

Tröskan är utrustad en förslagsko och en förcylinder som accelererar materialet innan det kommer fram till tröskcylindern och därigenom ger ett jämnt materialflöde och ökad kapacitet.

Spill indikator

Alltid tillgängligt för föraren är spill indiktion över sållen och över skakarna. Enkelt att hålla koll på tröskans effektivitet och göra erforderinga ändringar under gång.

Vilka är fördelarna?

error: Content is protected !!