Växtskydd

Tjänster

Växtskydd

Växtskydd med en Amazone buren spruta med 15 meters bom. Tanken är på 1200 liter och traktorn är utrustad med GPS guide för att att garantera bra täckning och undvika mistor vid sprutning.

15m arbetsbredd

En spruta med 15 meter arbetsbredd med olika munstycken för olika vattenmängder. En 15 meters arbetsbredd fungerar bra med en 3 m såmaskin som lägger sprutspår.

GPS Guide

GPSen hjälper till för att visa sprutans täckning av grödan så att alla områden täcks och på så sätt garantera att all gröda behandlas.